Partnerskabsaftale

Helhedsplanen betyder, at renoveringen af Sønderparken tager mere end blot den fysiske renovering med i betragtning. Det handler om at bygge videre på det gode liv i Sønderparken og skabe sociale tiltag, der kan medvirke til at flere kommer i job. Derfor indgår vi i så vid udstrækning som muligt partnerskabsaftaler med de virksomheder, der er involveret i en fysiske renovering af Sønderparken. Det gør vi for at styrke det fælles engagement, ansvarsfølelsen, uddannelsen og beskæftigelsen i lokalområdet.

Læs mere om vores partnersskabsaftale. Klik her.